Impressum | Viadent

Impressum

IMPRESSUM
Stomatološka ordinacija Viadent
Petra Jurčića 2a
51000 Rijeka
Hrvatska
Član Uprave:
Juraj Prpić, dr.med.dent.
Trgovački sud:
OIB: 52414614998
Upisano u Trgovački sud u Rijeci pod MBS: 040310874
Temeljni kapital 20.000,00kn uplaćen u cjelosti
Transakcijski račun tvrtke:
IBAN: HR2625030071100080913 kod SBERBANK d.d. Zagreb
Studio dentistico Viadent
Petra Jurčića 2a
51000 Rijeka
Hrvatska
OIB: 52414614998
IBAN: HR2625030071100080913 a SBERBANK d.d. Zagreb

+385 51 377 135

Podijelite