PRF – platelet-rich fibrin | Viadent

PRF metoda je proces koji počinje uzimanjem krvi pacijent, koja se daljnjom obradom kroz koagulaciju centrifugom u za to predviđenom stroju, razdvaja.

U novije vrijeme se u naprednijim stomatološkim zahvatima Fibrin koristi zbog boljeg zarastanja kosti i mekih tkiva, te služi kao idealna priprema za kiruške zahvate koji predhode implatatima.

NAČINI PLAĆANJA

Obročno plaćanje na 2 godine sa 0% kamata.

KONTAKT

Ako imate RTG snimak, pošaljite nam ga uz upit

Petra Jurčića 2a 51000 Rijeka, Hrvatska

+385 51 377 135

Podijelite