RTG snimka – Rentgensko snimanje zuba | Viadent
RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA U DENTALNOJ MEDICINI

Za uspješnu implanto-protetsku terapiju u dentalnoj medicini neophodna je upotreba radiološke dijagnostike.

U Viadentu koristimo radiološku dijagnostiku za poboljšanje kvalitete samih radova i sigurnosti u planiranju terapije naših pacijenata.

Image is not available
Slider

PANORAMSKA SNIMKA

Za uvid u cijelovito stanje usne šupljine, zubnog tkiva i potpornih struktura koje ga okružuju potrebna nam je panoramska snimka. To je najbolja vrsta snimke za početak bilo kakve terapije u dentalnoj medicini. Panoramska snimka pruža uvid u parodontno stanje zuba gdje možemo razlučiti koliko je proširena parodontna pukotina te je li prisutna upala u periodontu i na taj način možemo precizno postaviti dijagnozu i napraviti precizan plan terapije.

Na osnovu panoramske snimke se može napraviti okvirni predračun (sa otprilike 70 % preciznosti), ali za precizan plan terapije je potreban intraoralni pregled usne šupljine jer na osnovu panoramske snimke ne možemo dobiti uvid u međučeljusne odnose, ne možemo znati da li se radi o estetskoj indikaciji protetske rehabilitacije te je uz panoramsku snimku neophodan i pregled doktora dentalne medicine. Jedino tako se može napraviti temeljit pregled, precizan plan terapije i dati
točna, odnosno konačna cijena protetskog rada.

Upravo zbog gore navedenih razloga je jako bitna rezolucija i kvaliteta snimke. Dobivamo mnogo upita sa lošim panoramskim snimkama za koje pacijenti žele dobiti preventivo/plan terapije itd. Panoramske snimke lošije kvalitete na kojima se pojedine strukture ne mogu jasno razlučiti nisu korisne jer snimke kao takve se ne mogu iskoristiti. Kao stručnjaci, pokušavamo dati smislen odgovor na vaše upite te se uistinu jako trudimo oko svakog upita, ali ponekad to jednostavno nije moguće. Točnije, radi se o detaljima manjim od 1 mm koji mogu odlučiti da li je zub za izvaditi ili ne, a što može kasnije promijeniti i protetski plan, znatno povećati ili smanjiti cijenu terapije itd.

PRIMJERI DOBRE I LOŠE PANORAMSKE SNIMKE

DOBRA SNIMKA

LOŠA SNIMKA

Pravi predračun i i pravi plan terapije, odnosno ono što vi u stvari hoćete i trebate, možete dobiti nakon pregleda u ustima i analize dobre panoramske snimke, i naravno Ct -a, ako je potrebna i implantološka terapija.

CBCT ( TAC )

Kod planiranja implanto-protetske terapije, od pacijenata za početak zahtijevamo panoramsku snimku na uvid, ali sama panoramska snimka nije dovoljna jer iz takve slike dobivamo samo dvije dimenzije stanja usne šupljine, a da bismo imali potpun uvid u sve anatomske strukture usne šupljine i dobili sve tri dimenzije te da bismo imali mogućnost mjerenja kosti i odabira implantata, potrebna je CT snimka čeljusti.

Za pravilno i precizno planiranje implanto-protetskih radova neophodan je CBCT. Ako nemate CBCT, tada je optimalno da isti napravite u Rijeci. Sve je gotovo u pola sata, bez čekanja. Cijena izrade je 70 eura za jednu čeljust ili 110 eura za obje. Po prethodnom dogovoru, a obično tako i radimo, po dolasku u kliniku, doktor pregleda situaciju u ustima, naš vozač vas odveze u RTG laboratorij da se napravi CBCT (vožnja od 7 minuta). Nakon toga doktor napravi analizu CBCT-a, pokaže vam i objasni mogućnosti za ugradnju implantata.

Po vašem pristanku na terapiju, može se isti dan obaviti i operativni zahvat. U slučaju da CBCT želite napraviti negdje drugdje, savjetujemo da ga ne radite u bolnici. To su obično zasarjeli uređaji koji puno zrače te nemaju preciznost i dostupnost podataka kao moderni uređaji. Ako dobijete takav snimak, on mora biti na CD-u, a ne na tzv. “plahtama” (filmovima) jer tada je mogućnost adekvatnog planiranja ugradnje implantata svedena na najnižu razinu. Ozračili ste se, a implantati se i dalje rade na principu panoramske snimke kod koje postoje odstupanja od čak 30%.

Navest ćemo jedan primjer – do kanala mandibularnog živca visina kosti iznosi 10 mm- znači da se može postaviti implantat duljine 8 mm da bismo bili sigurni da prilikom zahvata nećemo ući u kanal živca i oštetiti ga. Međutim, doktor ima lažni nalaz – prema panoramskoj snimci, visina kosti iznosi 13 mm. Doktor se odlučuje za ugradnju implantata duljine 11 mm i tako ulazi u kanal mandibularnog živca i oštećuje ga. To nije poželjan ishod. Zbog toga i još mnogo drugih razloga poput varijacije krvnih žila i živaca, pacijent mora shvatiti da je pravilna i potpuna dijagnostika – a to uključuje dobar CBCT scan – esencijalna za donošenje pravilnog plana terapije, odnosno da bi operativni zahvat bio proveden točno, precizno, predvidljivo i sigurno.

Male intraoralne RVG snimke koriste se za vrijeme kirurškog zahvata ugradnje implantata, da bi se mogao kontrolirati sam tijek operacije i kontrola anatomskih struktura koje su nam u tom trenutku od presudne važnosti.

Male intraoralne snimke upotrebljavaju se i tokom endodontskog liječenja zuba da bi se provjerila uspješnost samog endodontskog zahvata.

SAVJET DOBROG DOKTORA DENTALNE MEDICINE

Nakon zahvata s implanto-protetskim radom, savjet je doći nakon 6 mjeseci na kontrolu usne šupljine i samog rada. Jednom godišnje je preporuka napraviti kontrolnu panoramsku snimku.

 

NAČINI PLAĆANJA

 

KONTAKT

Ako imate RTG snimak, pošaljite nam ga uz upit

Petra Jurčića 2a 51000 Rijeka, Hrvatska

+385 51 377 135

Podijelite