ESCD Study Club Croatia

Autor: Dr. Juraj Prpić, Msc in Oral Implantology
ESCD je organizacija osnovana 2003.godine od grupe doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i profesora dentalne medicine sa različitih fakulteta diljem Europe, sa ciljem promocije estetske stomatologije i potrebe svih koji se bave stomatologijom da unaprijede svoje vještine i znanja u ovom polju.
Svrha organizacije je promocija istraživanja, evaluacija rezultata istraživanja, te promoviranje

važnosti obrazovanja u području estetske stomatologije i procedura u maksilofacijalnim, oralnim i dentalnim područjima, kao i prijenos saznanja široj populaciji. Cilj je također omogućiti konstantan protok informacija između mentora (predavača, profesora) i doktora koji svakodnevno rade u struci.

ESCD organizira brojne tečajeve i seminare tokom godine, no najinteresantniji je tzv.godišnji sastanak, svake godine organiziran u drugom gradu, a privlači brojne iznimne predavače iz cijelog svijeta.

2016.godine Annual meeting će se održati u Krakowu.

S radošću možemo najaviti kako će naša doktorica Ines Radman Jeremić, koja je član ESCDa, prisustvovati istom, te se veselimo novostima i znanjima kojima će unaprijediti našu svakodnevnu praksu.

Dr. Juraj Prpić, Msc in Oral Implantology
Dr. Juraj Prpić, Msc in Oral Implantology

Dr. Prpić je osnivač i vlasnik klinike Viadent. Konstantno se educira u poljima protetike i implantologije diljem svijeta. Od 2009. godine samostalno provodi implantološke zahvate i ima licencu za rad sa nekoliko najpoznatijih implantoloških sistema danas.